Работилница с кафе

Уъркшоп “Диригентът в Playback театъра”